Home Page

Established – 1904 – Sefydlwyd

Beach
Bridge
Laburnum-arch
Caernarfon-Castle
Lake
Landscape
Low-Tide
Port
River
Snowdonia
Conway-Castle
Wales
previous arrow
next arrow
 

Views from Wales – golgfeydd o Gymru
move cursor over photo press to stop, use arrows to move to next photosymudwch y cyrchwr dros y wasg luniau i stopio, defnyddiwch saeth i symud i’r llun nesaf

Welcome to the Nottingham Welsh Society
Croeso i Gymdeithas Cymry Nottingham

We’re a group of people living in Nottingham, Nottinghamshire
The Nottingham Welsh Society is an organization where people from Wales,
people of Welsh ancestry, or people with an interest in Wales and Welsh culture can come together with the common interest and goal of preserving the Welsh heritage and culture through language, music and song.
We have a regular calendar of event meetings and social activities and welcome suggestions or links to other Welsh groups.

Rydym ni’n grŵp o fobl sy’n byw yn Nottingham, Swydd Nottingham.
Mae Cymdeithas Cymry Nottingham yn sefydliad lle gall pobl o Gymru, a pobl o dras cymreig neu bobl sydd â diddordeb yng
Nghymru a diwylliant Cymru ddod ynghyd â’r diddordeb cyffredin a’r nod o ddiogelu treftadaeth a diwylliant Cymru trwy iaith, cerddoriaeth a chân. Mae gennym galendr rheolaidd o gyfarfodydd a gweithgareddau cymdeithasol a rydym yn croesawi awgrymiadau neu ddolenni i grwpiau Cymraeg eraill.


Social Meetings and Events, held mainly in English, usually start at 7.15 pm, unless shown otherwise

Mae cyfarfodydd cymdeithasol, a gynhelir yn bennaf yn Saesneg fel arfer yn dechrau am 7.15 pm oni ddangosir fel arall

Season 2022 – 2023 Tymor

Vice President (Is Llywydd)

Dr. Stephan Green PhD

welcome suggestions, please email your comment here:

info@nottinghamwelshsociety.org.uk


You can also follow us on Facebook

Gallwch hefyd ddod o hyd i ni ar Facebook

Beautiful video and music from home

Fideo hardd a cherddoriaeth o’r cartref