General Information

Established – 1904 – Sefydlwyd

Beach
Bridge
Laburnum-arch
Caernarfon-Castle
Lake
Landscape
Low-Tide
Port
River
Snowdonia
Conway-Castle
Wales
previous arrow
next arrow
 

Views from Wales – golgfeydd o Gymru
move cursor over photo press to stop, use arrows to move to next photosymudwch y cyrchwr dros y wasg luniau i stopio, defnyddiwch saeth i symud i’r llun nesaf

Welcome to the Nottingham Welsh Society
Croeso i Gymdeithas Cymry Nottingham


We’re a group of people living in Nottingham, Nottinghamshire
The Nottingham Welsh Society is an organization where people from Wales, people of Welsh ancestry, or people with an interest in Wales and Welsh culture can come together with the common interest and goal of preserving the Welsh heritage and culture through language, music and song.
The Society was founded at a meeting of a few local Welsh people at the Mikado Café, Nottingham on St David’s Day 1904; Mr W.T. Williams being the first President.

Within the first year membership reached 78 people and the Society continued to thrive thereafter. The Society has had unbroken continuity of meetings and activities since its foundation despite two World Wars and the pandemic. We have a regular programme of events; please see the Programme page for details of the 2023-24 Programme.   

Meetings and events, held mainly in English, are usually held at the Church Hall, St Andrews with Castle Gate Church, Goldsmith St, Nottingham, NG1 5JT commencing at 7.30pm unless shown otherwise.

After the meetings there is always time to catch up with each other in English or Welsh over refreshments and Welsh learners are encouraged in conversation. 

 

Rydym ni’n grŵp o fobl sy’n byw yn Nottingham, Swydd Nottingham.
Mae Cymdeithas Cymry Nottingham yn sefydliad lle gall pobl o Gymru, a pobl o dras cymreig neu bobl sydd â diddordeb yng
Nghymru a diwylliant Cymru ddod ynghyd â’r diddordeb cyffredin a’r nod o ddiogelu treftadaeth a diwylliant Cymru trwy iaith, cerddoriaeth a chân.
Sefydlwyd y Gymdeithas yng nghyfarfod o ychydig fobl lleol yng nghaffi ‘r Mikado yn Nottingham ar Ddydd Gwyl Dewi ym 1904; Mr W. T. Williams oedd y Llywydd cyntaf.

Ymhen blwyddyn cyrraeddodd rhif yr aelodaeth 78. Wedi hynny parhaodd y Gymdeithas i ddatblygu. Er ei sefydliad mae’r Gymdeithas wedi cynnal cyfarfodydd a gweithgareddau yn ddi-fwlch er gwaethaf dwy ryfel byd a phandemig. Rydym yn cynnal rhaglen gyson o ddigwyddiadau; edrychwch ar dudalen y rhaglen i weld manylion rhaglen 2023/4.

Fel arfer cynhelir y cyfarfodydd a’r digwyddiadau, yn Saesneg rhan fwyaf, yn Church Hall, St. Andrew’s with Castle Gate,  Nottingham, NG1 5JT, yn dechrau am 7.30 heblaw bod rhyw wybodaeth yn wahanol.

 Ar ôl pob cyfarfod mae amser i sgwrsio gyda’n gilydd yn Saesneg neu Gymraeg;  mae lluniaeth ar gael hefyd ym mhob cyfarfod; mae croeso i ddysgwyr Cymraeg ymarfer yr iaith wrth sgwrsio.

O bryd i bryd cynhelir y cyfarfodydd ar Zoom. Rhaid cael y linc oddiwrth yr ysgifennydd/ysgrifenyddes  i ymuno ar Zoom.  Cysylltwch â’r ysgifennydd /ysgrifenyddes  am fwy o wybodaeth.
Season 2023 – 2024 (Tymor)

Offices (Swyddfeydd)

President (Llywydd) Margaret Pitt

Secretary (Ysgrifenyddes) Patrica Lloyd nottm.welsh.secretary@gmail.com

Treasurer (Trysorydd) Alan Davies nottm.welsh.treasurer@gmail.com

Committee Members (Aelodau’r Pwyllgor)

 Howell Price, John Parry, Jean Rogers, Maureen Price.

Alan Davies

St David’s Day Dinner – Gŵyl Dewi Sant.

Website

Barry Pitt, Nick Daines, Howell Price, Margaret Pitt and Alan Davies

welcome suggestions, please email your comment here:

info@nottinghamwelshsociety.org.uk

Beautiful video and music from home

Fideo hardd a cherddoriaeth o’r cartref